Leverantörsföreningen Svensk Syn

Projektleda och bygga en komplett ny hemsida åt föreningen Svensk Syn- Eftersom den är ämnad åt synskadade skulle webbplatsen också vara anpassad för de med nedsatt syn/synsvårigheter.

Hemsidan skulle innehålla:

  1. Tydlig navigering
  2. Slide
  3. Eventkalender
  4. Kontaktsida
  5. Anpassad för personer med synsvårigheter

Project Date